Brasa Sp. z o.o.

  • Lokalizacja: ul. Klasztorna 4/5, 28-400 Pińczów
  • Forma prawna: Spu00f3u0142ka (wpisana w KRS)
  • NIP: 662-18-20-056
  • KRS: 0000684771
  • REGON: 367667808
  • Strona internetowa: brasa.pl
  • Telefon: 51 808 02 92