Condair Systems Sp. z o.o.

  • Lokalizacja: Langiewicza 28/2, 70-263 Szczecin
  • Forma prawna: Spu00f3u0142ka (wpisana w KRS)
  • NIP: DE1-18-54-401
  • KRS: -
  • REGON: 321376656
  • Strona internetowa: www.condair-systems.pl
  • Telefon: 43 841 70 30