Hotel Dal

  • Lokalizacja: Piotrkowska 12, 25-510 Kielce
  • Forma prawna: Spu00f3u0142ka (wpisana w KRS)
  • NIP: 583-25-26-413
  • KRS: 0000075386
  • REGON: 191550287
  • Strona internetowa: www.hoteldal.pl
  • Telefon: 41 336 10 00