Instytut Energetyki Oddzial Gdańsk

  • Lokalizacja: Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk
  • Forma prawna: -
  • NIP: 525-00-08-761
  • KRS: 0000088963
  • REGON: 000020586
  • Strona internetowa: www.ien.gda.pl
  • Telefon: 58 349 82 02