MRoc Holds

  • Lokalizacja: Józefa Łobodowskiego 6, 30-698 Kraków
  • Forma prawna: Konsument (jednoos. dziau0142. lub spu00f3u0142ka cywilna, bez KRS)
  • NIP: 625-23-48-823
  • KRS: -
  • REGON: 122923842
  • Strona internetowa: www.climbingshop.pl
  • Telefon: 50 772 07 59